CF6月超级神器加码2022 领糖衣炮弹

2022CF6月超级神器加码活动来了,就是友情券活动,这次奖励有糖衣炮弹(首发永久)猎狐者-Y、CPW-摸金校尉、蜀雪、雪莉杨-摸金校尉、灵狐者-黄金海岸(限量5万)

 

CF6月超级神器加码2022 领糖衣炮弹

 

活动时间:即日起至2022年6月30日

 

CF6月超级神器加码2022 领糖衣炮弹

活动网址https://cf.qq.com/act/7945/a20220518rlr/lr/index.shtml

移动端网址https://cf.qq.com/act/7945/a20220518rlr/lr/h5/h5.shtml

原创文章,作者:安吉,如若转载,请注明出处:https://www.2aj2.com/876.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.